سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید صاحبدل فر – شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی
مریم سعیدی زاد – شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی
سهیلا رجبی – شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

چکیده:

سینتیک غیر فعال شدن کاتالیست پلاتین دار در فرآیند هیدروژن زدایی پروپان بررسی شد و یک مدل سینتیکی برای غیرفعال شدن کاتالیست بدست آمد. روش مورد استفاده برای ارزیابی سینتیک غیر فعال شدن، روش آنالیز انتگرالی بود و برای به دست آوردن داده های مورد نیاز از یک راکتور بستر ثابت که خروجی آن به یک دستگاه کروماتوگراف گازی متصل است استفاده شده است. مدل ریاضی راکتور بستر ثابت برای هیدروژن زدایی پروپان با در نظر گرفتن فرآیند غیر فعال شدن کاتالیست به دست آمده است. سینتیک واکنش برگشت پذیر هیدروژن زدایی پروپان و سینتیک فرآیند غیر فعال شدن کاتالیست از درجه اول فرض شده است. آزمونهای راکتوری در شرایط عملیاتی متفاوت از نظر دما و نسبت حجمی جریان خوراک به وزن کاتالیست انجام شده و پارامترهای سینتیکی مورد نیاز به دست آمد. برازش داده های آزمایشگاهی، تطبیق خوبی با مدل های سینتیکی مورد استفاده نشان می داد. با توجه به اینکه شرایط عملیاتی آزمونهای راکتوری در محدوده صنعتی انتخاب شده بنابراین مدلهای سینتیکی به دست آمده، در مدلسازی راکتورهای صنعتی قابل استفاده میباشد.