سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: ششمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدخطیب الاسلام صدرنژاد – استاد دانشکده مهندسی متالورژی – دانشگاه صنعتی شریف
محمود فرازپی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی متالورژی – دانشگاه صنعتی ش

چکیده:

نتیجه تحقیقات انجام شده درباره واکنش H2S با CaO دانه ای، در دماهای بین ۸۷۳°K و ۱۰۷۳°K ، با مدل ریاضی گاز – جامد مقایسه شده است. نتایج بدست امده از طریق وزن سنجی ناپیوسته حرارتی نشان داد که درگستره دمایی ۸۷۳°K تا ۹۷۳°K ، مکانیزم کنترل کننده از نوع شیمیایی درجه اول ( دانه ای با جبهه تیز) با انرژی تحریک ۷۲/۰۵۵ ژول بر مول ، ولی در دمای ۱۰۲۳°K و بالاتر از نوع نفوذ در فاز جامد (الگوی تبدیل فزاینده) است. بر اساس این نتایج، بخاز HCl، احتمالا از طریق CaCl2که نقش کاتالیزور مثبت را بازی می کند، سبب افزایش سرعت سولفیداسیون CaO و بازدهی واکنش جذب می شود.