سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسن پهلوان زاده – بخش مهندسی شیمی – دانشگاه تربیت مدرس
سیدحسین مظفری – بخش مهندسی شیمی – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

سیستمهای سردسازی دسیکنت دارای بازده انرژی بالا و شرایط محیطی مناسب هستند. استفاده از سیستمهای سردسازی دسیکنت در حدود ۲۵% (یا بیشتر در مناطق مرطوب) از کل انرژی الکتریکی مصرفی در اماکن مسکونی و تجاری را کاهش می دهد و همچنین با توجه بهخاصیت جذب انتخابی دسیکنتها، آلاینده های هوا راجذبکرده و شرایط محیطی مناسبی را اماکن مسکونی با صرف انرژی پایین بوجود می آورد. سیستمهای سردسازیدسیکنت را همچنین، می توان جایگزین سیستمهای سردسازی بر اساسکلروفلوئوروکربن (که موجب تخریب لایه اوزون زمین می شود) کرد. در این سیستمها،دسیکنت رطوبت را طی فرایندی که جذب نامیده میشود، از هوا گرفته و دمای هوا با ازادسازی گرمای نهان تبخیر انافزایش می یابد. ترکیبی از مبدلهای حرارتی و کویلهای سردسای تبخیری می تواند هوای خشک را سرد نماید. برای کامل شدن سیکل سردسازی دسیکنت بوسیله گرمای حاصل از سوختن گاز طبیعی ، گرمایمازاد یا گرمای حاصل ازخورشید بازیابی (خشک) می شود.
دراین مقاله، ما به بررسی استفاده از سیستمهای سردسازی دسیکنت پرداخته و راه حلکاربردی استفاده از این سیستمهادر ایران مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین پروفایلهای رطوبت و دما برای رطوبتزدای دسیکنت دوار با استفاده از حل مدل ریاضی ارائه شده توسط برنامه کامپیوتری ارائه میشود.