سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین همایش ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمحمدرضا میرصراف –
محمدرضا احمدی –

چکیده:

این مقاله مرور کلی بر سیگنالینگهای تضمین کننده کیفیت سرویس در سطح برنامه های کاربردی استاندارد شده توسط ۳GPP برای NGN را در برداشته و همچنین مجموعه فعالیتهای گذشته و موجود را در زمینه مدیریت کیفیت سرویس بررسی می نماید. سپس به معرفی نیازمندی های موجود برای فراهم آوری و کنترل مدیریت کیفیت سرویس در شبکه های NGN می پردازد. دراین راستا به بحث درمورد نیاز به مکانیزمهای بهبود کیفیت سرویسهای چند رسانه ای غنی شده می پردازیم. با گذر بسوی سرویسهایی با محتویات چند رسانه ای غنی شده ارتباط بین برنامه های کاربردی کاربران و نحوه ارتباط با شبکه پیچیده تر می گردد به این منظور پس از بررسی فرایندهای اصلی تضمین کیفیت به بحث در مورد مکانیزمهای تکمیلی برای بهینه سازی و مطابقت سیگنالینگ کیفیت سرویس خواهیم پرداخت.