سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمود توکلی – کارشناس ارشد تحقیقات اقلیمی هواشناسی استان یزد
حسین بری – مدیرکل هواشناسی استان یزد و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد می
حمید عباسی – عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
مرضیه هاشم زاده – کارشناس ارشد تحقیقات اقلیمی هواشناسی استان یزد

چکیده:

در دهه های اخیر از میان حوادث طبیعی که بشر را تحت تاثیر قرار داده است فراوانی خشکسالی بیش از سایر حوادث می باشد. بطوریکه تعداد کل آسیب دیدگان از خشکسالی طی سالهای ۱۹۶۶ تا ۱۹۸۸ بالغ بر یک و نیم میلیارد نفر بوده که ۵۲ درصد آسیب دیدگان از بلایای طبیعی را تشکیل می دهد. خسارات خشکسالی عمدتا به صورت کاهش عملکرد محصولات زراعی بویژه کشت دیم، کمی آب کشاورزی و شرب، کاهش منابع آب سطحی و زیرزمینی، طغیان آفات و بیماریهای گیاهی و دامی، افزایش مهاجرت ، اثرات سوء زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی ظاهر می گردد. ابعاد و شدت خشکسالی به عوامل چندی بستگی دارد از جمله این عوامل می توان به دشت خشکسالی سال زراعی قبل، درصد بارش دوره رویش ( فصل بهار و تابستان) انحراف دما از حد نرمال، تغییرات تعداد روزهای بارندگی و تعداد روزهای یخبندان نسبت به شرایط میانگین و درنهایت شاخص پایه خشکی منطقه اشاره نمود. در این مطالعه ضمن بررسی موضوع خشکسالی در کشور، اهداف، ضرورتها ، تعاریف و مفاهیم بنیادی ، سابقه تحقیق موضوع، برخی از روشها و شاخصهای مطالعه خشکسالی معرفی و بررسی شده است دراین مقاله همچنین برای تعیین شدت خشکسالی از یک شاخص ترکیبی استفاده شده و هریک از عوامل فوق به صورت یک شاخص کمی در آن ملحوظ گردیده است. در نهایت ضرایبی برای استان یزد و سایر استانهای کشور حاصل تا در تعیین شدت خشکسالی برای مناطق مختلف اقلیمی کشور و مقایسه آنها با یکدیگر مورد استفاده قرار گیرد.