سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: شانزدهمین همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

اشرف محمد عبدالحمید کشک – رئیش بخش پژوهشهای مرکز دیپلماسی مطالعات راهبردی و مدیر بخش قاهره
نبی اله ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه تهران

چکیده:

منطقه خلیج فارس یکی از مناطق حیاتی برای ایالات متحده صرفنظر از اهمیت استراتژیکی آن نخست، حضور در بعضی از ابراههای مهم و بعد نیاز مبرم به نفت محسوب می شود دولتهای ایالات متحده یکی پس از دیگری با تلاش مضاعفی سه مرحله مشخص را برای امنیت منطقه متصور بوده اند.