سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای حسابداری سرمایه فکری

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

ابراهیم عباسی – عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا
سلیل جعفری –
جواد قلیچ لی –

چکیده:

هدف این مقاله ارائه شاخصهایی جهت اندازه گیری سرمایه فکری دانشگاههاست یکی از دارایی های مهم دانشگاه ها و مراکز اموزش عالی سرمایه فکری و انسانی انهاست دراین مطالعه مبانی نظری اجزا سرمایه فکری معرفی و علاوه بر طرح شاخصهای مدل اسکاندیا شاخصهایی نیز برای اندازه گیری این اجزا دردانشگاههای اسلامی معرفی شده است استفاده ازا ین مدل در ارزیابی عملکرد سرمایه فکری دانشگاهها و رتبه بندی مراکز اموزش عالی مفید است.