سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مهدی امینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و ت

چکیده:

در حالیکه روابط دولت و شهروندان، حقوق شهروندان و مفاهیم کیفیت زندگی شهروندی بیش از بیش مورد توجه اندیشمندان و صاحبنظران علوم سیاسی، مدیریتی، حقوقی و جامعه شناسی قرار گرفته است، تا کنون به طور دقیق به نقش و جایگاه کیفیت در رابطه بین شهروندان و دولت توجه نشده است . در این مقاله پس از بررسی وجود و جهت رابطه بین سه مفهوم دولت، شهروند و کیفیت، به مفهوم کیفیت زندگی پرداخته و با بررسی و معرفی شاخصهای آن به نقش و وظایف دولت در تدوین یک نظام جامع کیفیت زندگی شهروندی اشاره شده است .
دولت با توجه به مطالعات نظری قبلی، طراحی پروژه های تحقیقاتی و میدانی، نظرات کارشناسان مختلف و سازمانهای غیر انتفاعی، NGO ها مردم و بخصوص شهرداری ها در تدوین و اجرای این نظام و بالا بردن سطح کیفی زندگی شهروندان نقش اساسی و محوری دارد