سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرشید قربانی شهنا –
محسن رحیمی نژاد –
محمدجواد عدل –

چکیده:

صنایع شیمیایی به دلیل گستردگی فرآیندها و مواد مصرفی و تولیدی، پتانسیل زیادی برای وقوع حوادث بزرگ دارند لذا شناخت این پتانسیل ها و اعمال روشهای مهندسی ایمنی جهت پیشگیری و کنترل خطرات این صنایع اهمیت فوق العادهای دارد. شاخص انفجار و حریق DOW یکی از ابزارهای مفید برای پیشگیری از وقوع حریق و انفجار درصنایع شیمیایی است. این شاخص اولین بار توسط شرکت شیمیایی DOW در ۱۹۶۴ م پایه گذاری شد و پس از آن اصلاحات متعددی روی آن انجام شده است. برای تعیین این شاخص واحدهای فرآیندی کارخانه به بخشهای مجزا تقسیم شده و در هر واحد ضریب ماده و ضریب خطرات آن واحد محاسبه شده و از حاصلضرب آنها، این شاخص بدست می آید. با استفاده از این شاخص می توان فاصله ایمن مواجهه راتعیین نمود. همچنین می توان ا زاین شاخص در تحلیل ریسک و برآورد زیانهای مالی ناشی از وقوع انفجار یا حریق را بصورت روزهای کاری قطع کار و … استفاده نمود. دراین مقاله ضمن معرفی این شاخص و روش محاسبه آن، یک مورد از کاربرد این شاخص ارائه خواهد شد.