سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سی و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدرضا علیرضایی – دانشگاه علم و صنعت ایران
معصومه رجبی تنها – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله شاخص بهره وری مالمکوئیست که شاخص شناخته شده ای در ارزیابی رشد بهره وری می باشد با رویکرد تحلیل پوششی داده ها ارائه می گردد، آنچه تاکنون برای محاسبه توابع فاصله مالمکوئیست استفاده شده است مدلهای پایه ای تحلیل پوششی داده ها بوده و این اشکال وارد است که در محاسبه کارایی از توابع فاصله، یک واحد تصمیم گیرنده با ترکیب محدبی از واحدهای کارا مقایسه می شود که وجود خارجی ندارد، در حالی که با اعمال مدل FDH برای محاسبه کارایی از تابع فاصله این مشکل برطرف شده و هر یک از مولفه ها این شاخص نسبت به یک و تنها یک واحد واقعی ارائه می گردد.