مقاله شاخص ترکيبي پايش توانمندي فناوري: بررسي وضعيت توانمندي فناوري ايران و ۶۹ کشور دنيا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در سياست علم و فناوري از صفحه ۷۷ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: شاخص ترکيبي پايش توانمندي فناوري: بررسي وضعيت توانمندي فناوري ايران و ۶۹ کشور دنيا
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توانمندي فناوري
مقاله پايش جهاني توانمندي فناوري۱
مقاله شاخص ترکيبي۲

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طباطباييان سيدحبيب اله
جناب آقای / سرکار خانم: نقي زاده رضا
جناب آقای / سرکار خانم: خالدي آرمان
جناب آقای / سرکار خانم: نقي زاده محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اهميت توانمندي فناوري در رشد اقتصادي و افزايش رفاه کشورها، مقوله ارزيابي توانمندي فناوري از اهميت ويژه در سالهاي اخير برخوردار شده است. مدل هاي بين المللي متنوعي در ارتباط با ارزيابي توانمندي فناوري تاکنون طراحي و معرفي شده اند. با توجه به ويژگي ذاتي شاخص هاي ترکيبي که نقص هايي را در بردارد در اين تحقيق سعي شده است تا با در نظر گرفتن تجربيات موجود در ساير مدل هاي معتبر بين المللي، شاخص ترکيبي جديدي در زمينه ارزيابي توانمندي فناوري معرفي شود تا بتواند به شکل بهتري توانمندي فناوري هاي کشورها را در ابعاد مختلف مورد سنجش قرار دهد. همچنين سعي شده تا با ارايه وزن هاي منطقي ناشي از بکارگيري روش تحليل عاملي، بتوان شاخصي کاربردي تر را براي کشورهاي مختلف به خصوص کشورهاي در حال توسعه که عموما از توسعه نامتوازن رنج مي برند، طراحي نمود. در اين تحقيق ۱۷ شاخص بر اساس فرآيندي مشخص از ميان ۳۷ شاخص معتبر بين المللي در زمينه توانمندي فناورانه انتخاب شد. در ادامه بر اساس تحليل عاملي از داده هاي موجود در زمينه شاخص هاي انتخاب شده، ۱۷ شاخص در سه بعد قرار گرفتند و به ابعاد و شاخص ها، وزن هاي مشخصي اختصاص يافت. در نهايت بر اساس ترکيب شاخص هاي مذکور در سه بعد بدست آمده، شاخص ترکيبي پايش توانمندي فناوري ايجاد گرديد و توانمندي فناوري ۶۹ کشور دنيا به همراه ايران مورد بررسي قرار گرفت. در اين ارزيابي ايران با وجود دارا بودن وضعيت نسبتا مناسب در ابعاد زير ساخت توسعه فناوري و توانمندي نوآوري، در بعد کيفيت سرمايه گذاري با مشکلات جدي مواجه است. در نهايت بايد اشاره نمود که شاخص ترکيبي پايش توانمندي فناوري، توانايي هاي جديدي را در کنار ساير شاخص هاي بين المللي به مبحث ارزيابي توانمندي فناوري مي افزايد.