مقاله شاخص هاي طراحي و ارزيابي کتابخانه هاي ديجيتالي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مديريت سلامت از صفحه ۳۷ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: شاخص هاي طراحي و ارزيابي کتابخانه هاي ديجيتالي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کتابخانه هاي ديجيتالي
مقاله طراحي
مقاله شاخص ها
مقاله ارزشيابي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نادي راوندي سميه
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي زين العابديني محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: همواره درباره مفهوم و چارچوب هاي کتابخانه هاي ديجيتالي ابهام وجود داشته چون کتابخانه الکترونيکي، مجازي، بدون ديوار، هيبريد و راه دور و ديجيتالي، اغلب با هم يا به جاي هم به کار رفته اند. حتي تعريف جامع و استانداردي از کتابخانه هاي ديجيتالي که همگان در مورد آن توافق داشته باشند، وجود ندارد ولي تعريف فدراسيون کتابخانه هاي ديجيتالي يکي از پذيرفته شده ترين و پر استنادترين تعاريف است. هدف اين پژوهش بررسي مهمترين شاخص ها براي طراحي و ارزيابي کتابخانه هاي ديجيتالي و ارايه معيارهاي نسبي براي آن بود.
روش بررسي: در اين پژوهش پيمايشي – توصيفي، با روش کتابخانه اي، متون و منابع موجود درباره کتابخانه هاي ديجيتالي مطالعه و عناصر مهم در طراحي اين کتابخانه ها و شش کتابخانه ديجيتالي موفق و استاندارد خارجي شناسايي شد. اطلاعات به دست آمده تحليل و شاخص هاي کلي براي طراحي کتابخانه هاي ديجيتالي تعيين شد.
يافته ها: چهارده شاخص اصلي براي طراحي کتابخانه هاي ديجيتالي عبارت اند از: منابع تمام متن، کاربران ويژه، دسترسي مطمئن و پايدار به منابع، قالب منابع، جستجو و بازيابي، مجموعه سازي، توسعه زيرساخت ها و تجهيزات، نيروي ا نساني متخصص، سازماندهي، قابليت همکاري با ديگر کتابخانه ها، خدمات، منابع چاپي در کنار منابع ديجيتالي، استاندارد و استانداردسازي و رعايت مالکيت معنوي. هر شاخص داراي زيربخش هاي مختلفي براي حوزه هاي متفاوت کتابخانه ديجيتالي است.
نتيجه گيري: مطالعه اي با اين رويکرد به بررسي شاخص هاي دخيل در امر طراحي و ارزيابي کتابخانه هاي ديجيتالي يافت نشد. مي توان از يافته هاي اين مطالعه در آينده به عنوان معيار طراحي و ارزيابي کتابخانه هاي ديجيتالي بهره گرفت.