مقاله شاخص هاي نابرابري در مرگ و مير مناطق روستايي استانهاي مختلف کشور؛ روند تغييرات در سالهاي ۱۳۸۶-۱۳۷۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان از صفحه ۴۹ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: شاخص هاي نابرابري در مرگ و مير مناطق روستايي استانهاي مختلف کشور؛ روند تغييرات در سالهاي ۱۳۸۶-۱۳۷۲
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نابرابري در سلامت
مقاله (index of disparity
مقاله highest to lowest rate ratio (RR

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي لاكه مازيار
جناب آقای / سرکار خانم: بيجاري بيتا
جناب آقای / سرکار خانم: اوليايي منش عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خسروي اردشير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف:کاهش و حذف نابرابري در وضعيت سلامت، يکي از اهداف اصلي نظامهاي سلامت در دنيا است. براي دستيابي به اين هدف نياز به استفاده از روشهايي براي اندازه گيري نابرابريها مي باشد. ما در اين مطالعه نابرابري در شاخص هاي مرگ و مير مناطق روستايي استانهاي کشور (شامل مرگ نوزادان، مرگ کودکان زير يکسال، مرگ کودکان زير ۵ سال و مرگ و مير خام) و روند تغييرات آن طي سال هاي ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۶ را با استفاده از شاخص هاي index of disparity (IDisp) و ratio (RR) Highest to lowest rate بررسي کرديم.
روش بررسي: در اين مطالعه بررسي روندها از اطلاعات تجميعي حاصل از زيج هاي حياتي سال هاي ۸۶-۱۳۷۲در سطح استاني و شهرستاني استفاده شد. بدليل تغيير دانشگاه ها از سال ۱۳۷۲ تاکنون اطلاعات مربوط به سال هاي ماقبل تاسيس دانشگاه هاي جديد تا سال ۱۳۷۲ بازسازي گرديد. مقادير
RR و IDisp براي هر شاخص در هر سال محاسبه شد و روند تغييرات آن در طول دوره ۱۵ ساله مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: برخلاف مقادير خود شاخص هاي مورد بررسي که روند منظم و رو به بهبودي را در همه موارد نشان مي دادند، روند تغييرات
IDisp براي شاخص هاي ميزان مرگ نوزادان، ميزان مرگ زير يکسال و ميزان مرگ زير پنج سال منظم نبود و در زمان هاي مختلف تغييرات مختلفي را نشان مي داد. مقادير IDisp براي ميزان خام مرگ افزايش يابنده بود. RR شاخص هاي مرگ و مير نيز روند نامنظمي را طي سالهاي مطالعه داشت.
نتيجه گيري: در دوره ۸۶-۱۳۷۲، با وجود بهبودي واضح سطح همه شاخص هاي مورد بررسي در سطح کشور، روند تغييرات disparity بين استان ها به همان ميزان مطلوب نبوده است. کاهش نابرابري هاي بين استاني در زمينه اين شاخص ها، نيازمند سياست گذاري و برنامه ريزي هاي خاص و توجه به عوامل تعيين کننده نابرابري در استان هاست.