سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش آینده پژوهی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

رویا طباطبایی یزدی – گروه پژوهشی شاخص سازی و آینده پژوهی مجمع تشخیص مصلحت نظام مرکز تحقیقات استراتژیک
فردریک ملک –

چکیده:

شاخص ترکیبی آینده نگر به منظور پیش بینی کوتاه مدت حرکت کلی اقتصاد از ترکیب ۶ نماگر آینده نگر:نقدینگی به قیمت های ثابت، قیمت نفت، شاخص قیمت سهام، تعداد پروانه های ساختمانی صادره برای واحدهایمسکونی، شاخص انتظارات مصرف کننده و تعداد بیکاران (معکوس) به صورت ماهیانه حاصل می گردد. با کمکشاخص ترکیبی آینده نگر و نرخ تغییر شش ماهه آن می توان به اطلاعات زودهنگام از نقاط برگشت فعالیت کلیاقتصاد (دوره های رونق و رکود) دست یافت. متدولوژی کار بر اساس روش استاندارد و مورد استفاده کشورهای OECD می باشد.