سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نسترن رحیمی – گروه محیط زیست دفتر برنامه ریزی معاونت امور انرژی وزارت نیرو

چکیده:

هدف از تعیین و تبیین شاخص های توسعه پایدار انرژی در مجامع بین المللی آن است که ترتیبی اتخاذ گردد تا حداقل تا سال ٢٠١٥ نسبت افرادی با درآمد کمتر از ١ دلار در روز به نص ف تقلیل یابد . ٢ میلیارد انسانی که در حال حاضر به خدمات انرژی دسترسی ندارند از این خدمات بهره مند گردند . کشورها به تعهداتشان در بیان یه ریو در باب مسایل زیست محیطی و توسعه و پیش بینی های دس تور کار ٢١ عمل نمایند . چرا که انرژی نقش قاطع در دستیابی به اهداف و آر مان های توسعه پایدار دارد . تفکیک، تعیین و بررسی شاخص های توسعه پایدار انرژی در کشور از اهم مطالبی است که باید به انجام برسد . لذا در این مقاله ضمن برشمردن تعدادی از شاخص های توسعه پایدار ا نرژی، وضعیت آنها در ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت