سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش سراسری طب اورژانس

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

شهلا یوسفی – دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری رزمی
مهدی سالاری – عضوء هیئت علمی دانشکده پرستاری بقیه الله اعظم (عج) – دانشکده پرستاری
سیدداوود تدریسی – عضوء هیئت علمی دانشکده پرستاری بقیه الله اعظم (عج) – دانشکده پرستاری

چکیده:

تهدیدات بیوتروریسم در طول تاریخ در دنیا وجود داشته است . ایجاد ترس و وحشت در جامعه از آثار حملات بیوتروریسم می باشد . اورژانس بیمارستانها خط مقدم دریافت کننده تبعات این نوع حوادث هستند. در زمینه کسب این آمادگی لازم است بودجه مناسب سالانه اختصاص داده شود و اولویتها و شاخص ها کسب حداقل آمادگی تعیین شود ، برای پایش میزان آمادگی کسب شده ، مطابق دستورالعمل برنامه ارزشیابی کیفی بیمارستان ها ، این شاخص ها نیز در ارزشیابی تاثیر داده شوند. و بر اساس میزان فعالیتهای بیمارستانها در راستای کسب این آمادگی بودجه ( برنامه ملی آمادگی مواجهه با بیوتروریسم ) سالانه تخصیصداده شود.
روش کار:
مروری بر مطالعات
نتایج:
اولویتهای پیشنهادیو شاخصهای حداقل آمادگی :
۲- میزان پاسخگوئیو مسئولیت پذیری در برابر بودجه تخصیص یافته به ( برنامه ملی آمادگی مواجهه با ۱- بیوتروریسم)
۳- Surge Capacityیا حداکثر منابع موجود جهت مواجهه با Surge افزایش نیاز به خدمات اورژانسی مانند تهدیدات بیوتروریسمی شامل:
تعداد تخت – ظرفیت ایزولاسیون- تعداد پرسنل کادر درمان – سیستم پیشرفته جذب نیرو – ذخیره داروئی – وسایل محافظت فردی – رفع آلودگی – بهداشت روان – تروما و مراقبت سوختگی و تکنولوژی ارتباطات
۴- خدمات اورژانس EMS
5- آزمایشگاه – سیستم مراقبت سلامت Surveillance
6- آموزش و تعلیم آمادگی
۷- تمرینات آمادگی مواجهه با بیوتروریسم
در این مقاله به نحوه کسب آمادگی و نحوه مواجهه با هجوم بیماران در حوادث بیوتروریسم اشاره می شود و شاخصهای کسبحداقل آمادگی در یک الگو به عنوان مثال آورده می شود.
نتیجه گیری:
برای کسب آمادگی بیمارستان ها در مواجهه با افزایش نیاز به خدمات اورژانس رد این گونه تهدیدات نیاز به تهیه یک برنامه ملی مواجهه با بیوتروریسم می باشد که در آن اولویت ها در عناصر آمادگی و شاخص ها تعیین شده باشد.