سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عزت اله مرادی –
حسن یگانه –

چکیده:

توسعه پایدار از جمله مفاهیم جدیدی است که بحث های فراوانی را در سطح جهان به وجود آورده است. توسعه پایدار توسعه ای است که در عین برآورده نمودن نیازهای جامعه، منابع برای نسل های آینده حفظ شود . طبق تعریف UNDP) توسعه پایداری دارای چهار بعدی می باشد ۱- توسعه زیست محیطی ۲- توسعه اقتصادی ۳- توسعه اجتماعی ۴- توسعه حقوقی ( قضایی ). هر یک از این ابعاد دارای شاخص های می باش ند. شاخص ها یک مق یاس و راهنمای خوب در اختیار ما قرار می دهند که به ما کمک می نمایند در مسیر توسعه، پایداری را مدنظر قرار دهیم . در این نوشته به تشریح شاخص های زیست محیطی توسعه پایدار پرداخته شده است و اهمیت هر یک از این بخش بیان می گردد بخش ها عبارتند از : اتمسفر، زمین، اقیانوسها و دریاها و خطوط ساحلی، آب شیرین و تنوع زیستی . شاخص ه ای تشریح شد ه در این نوشته در ۳۲ کشور از قاره های آمریکا، اروپا، آفریقا، آ سیا آزمایش شده اند و جواب قابل قبولی حاصل شده است [ ۶]. براستی در جهانی که در انتظار انفجار جمعیت و بحران آب و غذا است چاره ای به جزء حرکت در مسیر توسعه پایدار نسبت، هر چند اهمیت آن برا ی برخی از مسئولین و برنامه ریزان و مدیران هنوز روشن نیست. لیکن باید تلاش نمود زیرا فردا دیر است و ممکن است خسارتهایی وارد آید که جبران ناپذیر باشند . استفاده نامعقول از منابع باعث بر هم خوردن زیست محیطی شده است و اکوسیستم های زیادی آسیب دیده اند و در معرض نابودی هستند