سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

صمد مومن بالله – دکتری مهندسی برق – الکترونیک ، عضو هیات علمی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی
فرزاد حبیبی پور رودسری – کارشناس ارشد مهندسی کامپی
حسین بهرامی ترابی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع – مدیریت سیستم و بهره وری، مدیر سایت شرکت مخا

چکیده:

در این مقاله سعی شده شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات معرفی گردد و نحوه محاسبه میزان شکاف دیجیتال ، شاخص های فرصت دیجیتال ، جامعیت ، متدولوژی ، ساختار و مولفه های آن تشریح شود. این شاخص ها دارای مولفه هایی می باشند که میزان و کیفیت دسرتسی به زیر ساخت های لازم برای جامعه اطلاعاتی و هزینه دسترسی به آنها را نسبت به درآمد سالیانه خانوار محاسبه نموده و بر مبنای اهمیت هر مولفه و مقدار آن در کشورهای پیشرو، رتبه هر کشور و فاصله آن را از سایر کشورها تعیین می نماید، این امر ما را یاری می دهد تا امکان برنامه ریزی صحیح و محاسبه میزان تغییر در برنامه هایجاری را برای نزدیک شدن به کشورهای هدف فراهم آوریم.