سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: سومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ام السلمه بابائی فینی – دانشجوی دوره دکتری دانشگاه تربیت مدرس
منوچهر فرج زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

تغییرات زمانی و مکانی بارش از ویژگی های اصلی اقلیم ایران می باشد. از این رو اطمینان به دریافت حداقل مقدار بارندگی در نواحی مختلف جغرافیایی را تحت تاثیر قرار می دهد. در پژوهش حاضر با استفاده از داده های ۱۵۳ ایستگاه هواشناسی به مدت ۳۳ سال (۱۹۹۸-۱۹۶۶) الگوهای حاکم بر رژیم بارندگی کشور از طریق شاخص های مکانی شناسایی و تغییرات آن مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه این مطالعه نشان دهنده ۶ الگوی مکانی در دوره ۱۱ ساله اول، ۶ الگوی مکانی در دوره ۱۱ ساله دوم و ۸ الگوی مکانی در دوره ۱۱ ساله سوم می باشد.