سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

شفیع نادری –
منتظری –
سیف نیا –
اویسی –

چکیده:

شاخص ها یکی از ابزارهای مهم برای مدیریت بر سیستم ریلی و همچنین نظات بر چگونگی اجرای برنامه ها می باشد. بر اساس اهداف سند جشم انداز لازم است حمل و نقل ریلی برون شهری ایران به رتبه اول در سطح منطقه تا سال ۱۴۰۴ برسد. بنابراین مقایسه و سنجش میزان پیشرفت حمل و نقل ریلی لاجرم احتیاج به ابزار اندازه گیری دارد که به وسیله شاخص ها می توان این اندازه گیری را انجام داد. با توجه به عدم مطالعه جامع در این خصوص تاکنون این مقاله مجموعه ای از ۳۳ شاخص کلام ، مهم و مستقل را در ۶ حوزه توسعه زیربنا ، توسعه ناوگان ، عملکرد (بهره برداری) ، بهره وری ، ایمنی و توسعه پایدار (محیط زیست ، اقتصادی) برای تصویب در مراجع ذیربط پیشنهاد داده است.