مقاله شادي و خوشدلي نزد شمس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در پژوهشنامه ادب غنايي (زبان و ادبيات فارسي) از صفحه ۱۲۵ تا ۱۴۸ منتشر شده است.
نام: شادي و خوشدلي نزد شمس
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شمس تبريزي
مقاله شادي
مقاله مقالات شمس تبريزي
مقاله مولانا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي آسيابادي علي
جناب آقای / سرکار خانم: علي پور زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شادي يكي از حالات دروني است كه مطلوب همه انسانهاست، اما دست يافتن به آن، و درك ارزش آن آسان نيست. شمس تبريزي، مراد و محبوب مولانا يكي از معدود عرفايي است كه شادي را بسيار ستوده است و درباره علل و انگيزه هاي آن، مطالب ارزشمندي در گفته هاي او آمده است.
تاثير فراوان آموزه هاي شمس تبريزي در افكار مولوي و نقش مولوي در سنت شعر عارفانه فارسي ايجاب مي كرد كه اين موضوع به طور مستقل كاويده شود. علاوه بر اين، درك مباني فكري شمس درباره شادي مي تواند به درك جايگاه اين موضوع در متون عرفاني كمك كند.
در اين پژوهش به بررسي ديدگاه هاي شمس تبريزي در مورد شادي و خوشدلي و همچنين انگيزه هاي شادي در تفکر و انديشه او با روش تحليل محتوا پرداخته مي شود. روح، محبت، سماع، نماز، تصور بهشت، اميد و حتي مرگ از عواملي هستند كه به عقيده شمس، موجب شادي مي شوند. علاوه بر اين، شادي و خوشدلي افراد يكسان نيست، بلكه در اين عالم هر كسي به چيزي شاد است و شادي گونه هاي مختلف دارد.