سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سید احمد بابازاده – دانشگاه پیام نور بیرجند

چکیده:

ناحیه شیرشتر در ایالت سهل آباد و در یک زون سوچوری سیستان(اقیانوس سیستان) قرار دارد. این سوچور بین بلوک های لوت و افغان قرار داشته و متعلق به سوچور آلپین سنوزوئیک است. مطالعات بیواستراتیگرافی این ناحیه بر اساس مجموعه فرامینی فرا و رادیولاریا استوار است. توالی رسوبی در یک حوضه اقیانوسی و در طی فرایند باز شدگی نهشته شده است. یک مجموعه رادیولری حاوی ۱۵ گونه متفاوت مربوط زمان تورونین در کوه آتشکده (واحد شیرشتر) تشخیص داده شده است. این مجموعه رادیولری تورنین برای اولین بار از این ناحیه گزارش می شود.