مقاله شايستگي دستيابي به سامانه هاي دفاعي؛ يک نظريه داده بنيان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در سياست علم و فناوري از صفحه ۷۷ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: شايستگي دستيابي به سامانه هاي دفاعي؛ يک نظريه داده بنيان
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شايستگي دستيابي
مقاله هسته هاي دستيابي
مقاله شبکه سازي
مقاله نوآفريني دفاعي
مقاله زايش صنعتي
مقاله خلق شايستگي دفاعي
مقاله صنايع دفاعي
مقاله نظريه پردازي داده بنيان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرتوك زاده حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: وزيري جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش، نظريه پردازي در باب موفقيت شبکه هاي همکاري تحقيق و توسعه در صنايع دفاعي است. براي اين منظور با استفاده از راهبرد پژوهشي نظريه پردازي داده بنيان، تجربه ها و پروژه هاي موفق و کليدي نوآوري در زيست بوم صنعت دفاعي با رويکردي کيفي و استقرايي مورد مطالعه قرار گرفت و با پشت سر گذاشتن مراحل مختلف مفهوم پردازي نظري هاي در اين زمينه توليد شد.
اين نظريه حول مقوله محوري «شايستگي دستيابي» تشريح مي شود. شايستگي دستيابي بيان مي دارد که خلق محصولات نو و افزايش قدرت زايش صنعتي در زيست بوم صنايع دفاعي، مرهون قابليت شبکه سازي، هم سو سازي و بارورسازي است. شايستگي دستيابي در فرآيند بازآفريني زنجيره ارزش ساز صنايع دفاعي تبلور يافته و شناسايي، ترکيب، کانوني سازي قابليت هاي پراکنده و بازآرايي ظرفيت هاي ناهم سو در داخل و بيرون از صنايع دفاعي را به همراه مي آورد. در جريان توسعه شايستگي دستيابي ظرفيت هاي يک نظام تحقيقاتي، صنعتي در آرايش «هسته هاي کوچک و شبکه هاي بزرگ» سامان مي يابد؛ به اين ترتيب رويش و ريزش ظرفيت ها و همچنين تبادل ظرفيت ها بين دو قطب هسته و شبکه به نحوي انجام مي شود که خلق سامانه هاي اثربخش در بنيه دفاعي کشور، با سرعت، هزينه، ريسک، کيفيت و انعطاف مورد انتظار امکان پذير باشد.