سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

سیدذبیح اله هاشمی – مدیر مرکز مطالعات منابع
بهروز قلیچ خانی – دانشجوی دکتری مدیریت رفتار سازمانی دانشگاه تربیت مدرس مشاور شرکت ایرا
داریوش غلام زاده – دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی علوم و تحقیقات تهران و مشاور شرکت ا

چکیده:

همانطور که مدیران ارشد در سطح سازمانی باچالش ها یی مواجه شده اند، حرفه ای هایمنابع انسانی نیز باید به منظور ارزش افزایی این چالش ها را در ک و مدیریت کنند. واقعیتهای جدید کسب و کار نیازمند یک طرح «پیشنهاد ارزش» جدید در حرفه منابع انسانی است. این چالش ها، واقعیتها و ارزش های جدید که نقش آینده منابع انسانی را روشن می کنند، بر شایستگی های حرفه ای متخصصان و دست اندرکاران منابع انسانی نیز تاکید دارند.
دراین مقاله، با مروری بر چالش ها، تحولات و واقعیت های جدید در محیط، حرفه و دنیای کسب و کار منابع انسانی، نقش های در حال تغییر و شایستگی های جدید(دانش، رفتارها، مهارتها و تواناییها) مدیران منابع انسانی، مورد بحث و بررسی قرار داده می شود.