سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی و پنجمین همایش ملی دانشجویی مهندسی نفت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ابراهیم رضائی – دانشگاه صنعتی سهند دانشکده مهندسی شیمی
نادر راحمی – دانشگاه صنعتی سهند دانشگاه مهندسی شیمی
میرکریم رضوی – تبریز شهر جدید سهند دانشگاه صنعتی سهند دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

در کار حاضر رفتار هیدرودینامیکی جریانات چندفازی در راکتورهای ستون حبابی با استفاده از نرم‌افزار Fluent شبیه‌سازی شده است. مدل چندفازی اولر لاگرانژ برای جریان ناپایدار در مختصات کارتزین به صورت سه بعدی استفاده شده است و پروفایل سرعت به صورت تابعی از فاصله شعاعی راکتور به دست آمده و رسم شده است. نتایج حاصل از شبیه‌سازی با نتایج تجربی تطابق خوبی نشان داد.