سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی برق ایران
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
سیدمحمد هاشمی جامخانه – مؤسسه آموزش عالی غیردولتی، غیرانتفاعی روزبهان ساری

چکیده:
این مقاله درباره شبیه سازی یک مبدل تصحیح ضریب BOOST PFC با فیلتر الکترومغناطیس EMI می باشد. یکسو کننده دیودی با خروجی خازنی، ضریب توان ضعیفی می دهد. مدار PFC مبدل بوست آنالیز شده است و سپس با یکسو کننده دیودی شبیه سازی شده است. مبدل BOOST PFC با فیلتر EMI برای بار مقاومتی شبیه سازی شد. با بکارگیری مبدل پیشنهادی ضریب توان بهبود یافته است.