مقاله شبيه سازي، تحليل حساسيت و عدم قطعيت تغييرات تراز آب درياچه اروميه نسبت به مولفه هاي بيلان آبي آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در هيدروليك از صفحه ۴۵ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: شبيه سازي، تحليل حساسيت و عدم قطعيت تغييرات تراز آب درياچه اروميه نسبت به مولفه هاي بيلان آبي آن
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيلان آبي
مقاله حساسيت
مقاله درياچه اروميه
مقاله شبکه عصبي
مقاله شبيه سازي
مقاله عدم قطعيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دلاور مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: مريد سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: شفيعي فر مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
درياچه اروميه به عنوان يکي از بزرگترين درياچه هاي ايران، تخليه گاه و مقصد نهايي مجموعه اي از رودخانه هاي شمال غرب کشور است. با توجه به تغييرات زياد بارندگي و همچنين وقوع خشکسالي ها و سال هاي پر آبي در حوضه اين درياچه، تراز آن نوسانات و تغييرات زيادي دارد. آگاهي از اين نوسانات در بررسي مسايل مرتبط، از جمله ريسک پذيري تاسيسات و سازه هاي وابسته، تغييرات ذخيره آبي درياچه، ساخت و سازهاي ساحلي و محيط زيست اهميت دارد و با توجه به تصادفي بودن فرايند حاکم، بررسي عدم قطعيت، بر دقت تحليل ها خواهد افزود.
هدف اصلي اين تحقيق، شبيه سازي نوسانات و تراز ماهيانه درياچه اروميه است. لذا سعي شده است با استفاده از روش هاي مختلفي مانند معادله بيلان آبي درياچه، معادله همبستگي چندگانه و شبکه هاي عصبي مصنوعي(ANNs) ، شبيه سازي نوسانات درياچه بررسي شود. بدين منظور از داده هاي ماهيانه مولفه هاي موثر بر بيلان درياچه از قبيل دبي ورودي، بارندگي متوسط و تبخير متوسط از سطح آزاد آب استفاده شده است. به منظور بررسي قابليت روش هاي به کار رفته در شبيه سازي نوسانات تراز آب از تحليل هاي عدم قطعيت و حساسيت استفاده شد. نتايج مطالعات حاکي از آن است که مدل شبکه عصبي با کاربرد همزمان دبي تجمعي ورودي، بارندگي ماهيانه و تبخير ماهيانه، بهترين دقت و کمترين حساسيت را در شبيه سازي نوسانات و تراز آب درياچه دارد و عدم قطعيت نتايج حاصل از آن داراي دامنه بيشتري است.