مقاله شبيه سازي اثر تثبيت قيمت محصولات کشاورزي بر متغيرهاي کلان اقتصادي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهشهاي اقتصادي ايران از صفحه ۲۱۱ تا ۲۲۶ منتشر شده است.
نام: شبيه سازي اثر تثبيت قيمت محصولات کشاورزي بر متغيرهاي کلان اقتصادي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طرح تثبيت قيمت کالا
مقاله اقتصاد کلان
مقاله روش دومرحله اي کوکران – اورکات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گودرزي رحيم
جناب آقای / سرکار خانم: كرباسي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: همايوني ‌فر مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش، با استفاده از يک مطالعه شبيه سازي اقتصادسنجي اثرات طرح تثبيت قيمت محصولات کشاورزي بر متغيرهاي کلان اقتصاد ايران را مورد ارزيابي قرار مي دهيم. الگوي استفاده شده در اين پژوهش، الگوي تعميم يافته اي از مدل ماندل – فلمينگ است که با استفاده از روش کوکران – اورکات براي داده هاي سري زماني ۱۳۴۰- ۱۳۸۳ برآورد كرده ايم. نتايج نشان مي دهد، اثرات طرح تثبيت قيمت محصولات کشاورزي روي متغيرهاي کلان اقتصادي بسيار ناچيز است. بر خلاف انتظار، تثبيت  قيمت محصولات کشاورزي، اثرات مغايري بر ثبات پولي و تراز پرداخت ها مي گذارد. سياست طرح تثبيت قيمت، روي ثبات اقتصاد کلان اثري ندارد يا به طور کلي شکست خورده است. از منظر اقتصاد کلان، سياست تثبيت قيمت محصولات کشاورزي نمي تواند در درازمدت مناسب باشد. سياست هاي ديگري مانند دگرگوني هاي فني، بازار سلف و پس انداز روستايي در کشورهاي در حال توسعه را مي توان براي مديريت ريسک قيمت استفاده نمود.