مقاله شبيه سازي اجزاي محدود و بررسي تجربي شکل دهي قطعات مخروطي با روش کشش عميق هيدروديناميکي با فشار شعاعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مكانيك هوا فضا از صفحه ۶۹ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: شبيه سازي اجزاي محدود و بررسي تجربي شکل دهي قطعات مخروطي با روش کشش عميق هيدروديناميکي با فشار شعاعي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هيدروفرمينگ ورق
مقاله قطعات مخروطي
مقاله کشش عميق هيدروديناميکي
مقاله شبيه سازي اجزاي محدود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گرجي عبدالحميد
جناب آقای / سرکار خانم: علوي هاشمي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: بخشي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ولي زاده محمدابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: شيرخورشيديان اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شکل دهي قطعات مخروطي در صنعت يکي از زمينه هاي پيچيده و دشوار فرايند هاي شکل دهي فلزات محسوب مي شود. به علت تماس کم سطح ورق با سنبه در مراحل اوليه شکل دهي، تنش زيادي به ورق اعمال شده که موجب پارگي آن مي شود. به علاوه، از آنجا که بخش عمده اي از سطح ورق در ناحيه بين نوک سنبه و ورق گير آزاد است، در صورت کشيده شدن ورق، در ديواره قطعه مخروطي چروک ايجاد مي شود. به همين دليل، اين قطعات را در صنعت عموما با روش اسپينينگ، شکل دهي انفجاري و يا با کشش عميق چند مرحله اي شکل مي دهند. در زمينه شکل دهي قطعات مخروطي، تحقيقات محدودي صورت گرفته است. در اين مقاله، شکل دهي قطعات مخروطي در فرآيند هيدروفرمينگ با استفاده از شبيه سازي اجزاي محدود و مراحل آزمايشگاهي مورد مطالعه قرار گرفته است. با بررسي مسيرهاي فشار متفاوت، تاثير مسير فشار بر پارگي و توزيع ضخامت قطعه مورد بررسي قرار گرفت. با اعمال مسير فشار مطلوب، قطعات مخروطي با عمق زياد و با کيفيت مناسب شکل داده شده است.