مقاله شبيه سازي احتراق در موتورهاي احتراق تراکمي با مخلوط همگن (HCCI) با سوخت گاز طبيعي و تحليل اثر متغيرهاي عملکردي موتور بر شروع احتراق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در تحقيقات موتور از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: شبيه سازي احتراق در موتورهاي احتراق تراکمي با مخلوط همگن (HCCI) با سوخت گاز طبيعي و تحليل اثر متغيرهاي عملکردي موتور بر شروع احتراق
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خود اشتعالي
مقاله احتراق تراکمي
مقاله سينتيک شيميايي
مقاله گاز طبيعي
مقاله شروع احتراق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ضابطيان طرقي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مظفري علي اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
موتورهاي احتراق تراکمي با مخلوط همگن، نسل جديدي از موتورهاي احتراق داخلي هستند که با استفاده از ساز و کار خود اشتعالي به عنوان اساس احتراق، قدرت توليد مي کنند و از نظر بهره حرارتي و آلاينده ها، شرايط بهتري نسبت به موتورهاي متعارف دارند. در اين مطالعه، شبيه سازي فرآيند احتراق موتور HCCI با سوخت گاز طبيعي با استفاده از الگوي سينتيک مفصل شيميايي مورد توجه قرارگرفته است. نتايج شبيه سازي فرآيند خود اشتعالي نشان مي دهد که با استفاده از تعاريف خاص موتورهاي HCCI قابل توصيف است. همچنين، اثر متغيرهاي پايشگر مرحله احتراقHCCI ، بر زمان شروع احتراق و فشار درون استوانه بررسي مي شود و با استفاده از اين شبيه سازي مي توان احتراق پايدار پايش شده را در محدوده وسيعي از شرايط عملکردي اين موتور ها پيش بيني کرد. مقايسه نمودارهاي محاسباتيP-q  (فشار-زاويه لنگ) از الگوي پيشنهادي با نمودارهاي مرجع در دماهاي ورودي مختلف، نشان دهنده دقت بسيار خوب الگو در پيش بيني زمان آغاز اشتعال است.