مقاله شبيه سازي ارتعاش هاي غيرخطي المان هاي لاستيكي در قطارهاي مسافري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تير ۱۳۸۹ در نشريه مهندسي عمران و نقشه برداري (دانشکده فني) (Civil Engineering Infrastructures) از صفحه ۲۷۷ تا ۲۸۸ منتشر شده است.
نام: شبيه سازي ارتعاش هاي غيرخطي المان هاي لاستيكي در قطارهاي مسافري
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لاستيک
مقاله ارتعاش غيرخطي
مقاله راحتي سفر
مقاله سامانه تعليق
مقاله قطارهاي مسافري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يونسيان داوود
جناب آقای / سرکار خانم: شكرالهي حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله ارتعاش هاي غيرخطي فنرهاي لاستيكي مورد استفاده در سامانه تعليق قطارهاي مسافري مورد مطالعه قرار مي گيرد. مدل لاستيك غيرخطي كه اعتبار آن در مقالات مختلف به صورت تجربي اثبات شده است، در شبيه سازي ديناميكي راحتي سفر يك قطار مسافري به كار گرفته مي شود. تحريك اعمال شده به اين مدل، ناهمواري سطح ريل براي پنج كلاس ريل مختلف است. با شبيه سازي و به كارگيري روش عددي، همه ويژگي هاي غيرخطي لاستيك مدلسازي مي شود. همچنين معادل سازي فنر لاستيكي غيرخطي با سفتي و ميرايي خطي معادل، مورد بررسي قرار مي گيرد. يك روش خطي سازي جديد وزني بر اساس تقويت فركانس هاي اطراف فركانس هاي قله در فيلتر اسپرلينگ ارايه شده، درستي آن در بازه هاي مختلف سرعت تحقيق مي شود. در يك مطالعه پارامتريك، تاثير عوامل مختلف از جمله سرعت سير واگن، خواص مكانيكي لاستيك و كلاس خط روي شاخص هاي راحتي سفر و سفتي و ميرايي معادل المان هاي لاستيكي بررسي مي شود.