مقاله شبيه سازي المان محدود فرايند برش متعامد و تعيين ضخامت لايه چسبنده به ابزار در ناحيه دوم برش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور ۱۳۸۸ در دانشکده فني دانشگاه تهران از صفحه ۵۸۳ تا ۵۹۵ منتشر شده است.
نام: شبيه سازي المان محدود فرايند برش متعامد و تعيين ضخامت لايه چسبنده به ابزار در ناحيه دوم برش
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برش متعامد
مقاله المان محدود
مقاله لايه چسبنده (BUL)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزي فرد وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي كما عقيل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، با استفاده از يک مدل دوبعدي با شرايط کرنش صفحه اي و کد المان محدود LS-DYNA آناليز مکانيکي- حرارتي همزمان بر فرايند برش متعامد انجام شده است. تنش سيلان ماده بااستفاده از مدل ترکيبي جانسون- کوک و اصطکاک در فصل مشترک ابزار- براده به کمک مدل اصطکاک چسبنده- لغزنده تعريف شده است. تکنيک مش ريزي تطبيقي در طول فرايند و در فواصل زماني معين براي شبيه سازي جدايش براده مورد استفاده قرار گرفته است. توزيع دما و توزيع کرنش هاي پلاستيک در ناحيه دوم برش در سرعت هاي برشي مختلف بررسي شده و در انتها روشي براي تعيين ضخامت لايه چسبنده به ابزار در ناحيه دوم برش (BUL) با توجه به نمودار تغييرات گراديان کرنش پلاستيک در ناحيه دوم ارايه شده است. نتايج به دست آمده براي ضخامت لايه چسبنده با نتايج تجربي مطابقت خوبي را نشان مي دهد. در نهايت با استفاده از مدل ايجادشده، ضخامت لايه چسبنده در سرعت هاي برشي مختلف مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج به دست آمده، کاهش ضخامت اين لايه با افزايش سرعت برشي را نشان مي دهد.