مقاله شبيه سازي تابع تقاضاي بنزين و نفت گاز در حمل و نقل زميني ايران، با استفاده از روش الگوريتم ژنتيک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در فصلنامه اقتصاد مقداري (فصلنامه بررسيهاي اقتصادي) از صفحه ۱۵۷ تا ۱۷۷ منتشر شده است.
نام: شبيه سازي تابع تقاضاي بنزين و نفت گاز در حمل و نقل زميني ايران، با استفاده از روش الگوريتم ژنتيک
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبيه سازي
مقاله حمل و نقل
مقاله تقاضاي انرژي
مقاله الگوريتم ژنتيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قنبري علي
جناب آقای / سرکار خانم: خضري محسن
جناب آقای / سرکار خانم: اعظمي آرش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه، با استفاده از روند متغيرهاي تاثير گذار بر تقاضاي انرژي بخش حمل و نقل زميني ايران، وضعيت آتي تقاضاي انرژي (بنزين و نفت گاز) بخش حمل و نقل زميني ايران پيش بيني شده است؛ به طوري که با استفاده از الگوريتم ژنتيک (GA)، دو فرم از معادلات تقاضاي انرژي غير خطي بنزين و نفت گاز بخش حمل و نقل زميني ايران شبيه سازي شده است. مدل شبيه سازي تقاضاي انرژي بخش حمل و نقل با استفاده از الگوريتم ژنتيک (GATEDS)، با استفاده استفاده از داده هاي ساليانه سال هاي ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۶ و متغيرهاي جمعيت، توليد ناخالص داخلي (GDP)، مسافت طي شده توسط خودروها و ارزش تجمعي تعداد خودروهاي توليدي و وارداتي بسط داده شده است. توابع تقاضاي شبيه سازي شده در اين مقاله نمايي و دومي درجه دوم مي باشند؛ نتايج تحقيق نشان مي دهد که فرم درجه دوم تابع تقاضاي بنزين بخش حمل و نقل زميني و فرم نمايي تابع تقاضاي نفت گاز بخش حمل و نقل زميني، با معيارهاي کارايي شبيه سازي بهتر، نتايج بهتري را در پيش بيني تقاضاي انرژي بخش حمل و نقل زميني ايران فراهم مي کند و مي تواند در پروژه هاي بخش انرژي ايران به کار برده شوند.