مقاله شبيه سازي تابع عرضه سرمايه گذاري مستقيم خارجي (FDI) در ايران با استفاده از الگوريتم بهينه سازي کلوني مورچه ها (ACO) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در تحقيقات اقتصادي از صفحه ۱۰۹ تا ۱۳۲ منتشر شده است.
نام: شبيه سازي تابع عرضه سرمايه گذاري مستقيم خارجي (FDI) در ايران با استفاده از الگوريتم بهينه سازي کلوني مورچه ها (ACO)
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوريتم کلوني مورچه ها
مقاله سرمايه گذاري مستقيم خارجي
مقاله شبيه سازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قنبري علي
جناب آقای / سرکار خانم: خضري محسن
جناب آقای / سرکار خانم: عبداله زاده لقمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سياست هاي دو دهه گذشته دولت، با تاثيرگذاري بر روند عوامل موثر بر جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي  (FDI) ايران، زمينه را براي ورود فزآينده FDI به کشور فراهم کرده است، در اين مطالعه با رويکردي تکنيکي، به منظور اعمال چشم انداز اثرات آتي سياست هاي دو ده گذشته دولت در روند آتي عرضه FDI ايران، با استفاده از خط سير شاخص هاي کلان اقتصادي تاثيرگذار بر جذب FDI، دو فرم از معادلات عرضه FDI غير خطي محاسبه شده است، به عبارت ديگر کارایي برآورد عرضه FDI ايران، با استفاده از الگوريتم بهينه سازي کلوني مورچه ها (ACO) بهبود يافته است. مدل شبيه سازي عرضه FDI با استفاده از بهينه سازي کلوني مورچه ها(ACOFDISS) ، به کارگيري از متغيرهاي شاخص مقياس بازار، شاخص سرمايه انساني، شاخص منابع طبيعي در دسترس و شاخص توجه به زير ساخت ها، بسط داده شده است. معادلات پيشنهادي در اين مقاله درجه دوم و دومي نمايي هستند. فرم درجه دوم نتايج بهتري را در شبيه سازي و توصيف خط روند عرضه FDI ايران فراهم مي کند و مي تواند با معيارهاي کارایي پيش بيني بالاتر، در پيش بيني عرضه  FDIايران به کار برده شود.