مقاله شبيه سازي تاثير سرعت انجماد بر ريز ساختار آلياژهاي ريختگي آلومينيوم با استفاده از مدل شبکه عصبي مصنوعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور ۱۳۸۸ در مواد پيشرفته در مهندسي (استقلال) از صفحه ۷۵ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: شبيه سازي تاثير سرعت انجماد بر ريز ساختار آلياژهاي ريختگي آلومينيوم با استفاده از مدل شبکه عصبي مصنوعي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انجماد جهت دار
مقاله آلياژهاي ريختگي آلومينيوم
مقاله سرعت سردشدن
مقاله فواصل بين دندريتي
مقاله شبکه هاي عصبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مراتيان محمود
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي نويد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در انجماد آلومينيوم و آلياژهاي آن، بررسي ريز ساختار حاصل از شرايط انجمادي مختلف به علت تاثير قابل ملاحظه آن بر خواص مكانيكي، اهميت زيادي دارد. اين مواد اصولا در انواع قالبهاي ماسه اي، فلزي و تزريقي ريخته گري مي شوند كه شرايط انجمادي متفاوتي ايجاد كرده و ريز ساختار نهايي قطعه تا حد زيادي به اين شرايط وابسته است. در اين تحقيق تاثير عواملي مثل سرعت سرد شدن، سرعت حركت جبهه انجماد و شيب دمايي در فصل مشترك مذاب – جامد بر فواصل بين شاخه هاي ثانويه دندريتي توسط يك سيستم ريخته گري با انجماد جهت دار آلياژهاي مهم آلومينيوم بررسي شد. فواصل بين شاخه هاي ثانويه دندريتي در سرعتهاي سرد شدن مختلف اندازه گيري و ارتباط آن به صورت روابط رياضي ارايه شد. از طرف ديگر ارتباط بين فواصل شاخه هاي ثانويه دندريتي و سرعت سرد شدن توسط شبكه عصبي مصنوعي شبيه سازي و نمودارهاي حاصل با نتايج آزمايشگاهي مقايسه شد و تطابق خوبي مشاهده شد. لذا از مدل شبيه سازي مي توان براي پيش بيني مقادير حدي كه به صورت آزمايشگاهي انجام آن بسيار مشكل و يا ناممكن است استفاده كرد.