مقاله شبيه سازي تحليلي پديده مسلح شدن بستر رودخانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۸۹ در آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۶۳ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: شبيه سازي تحليلي پديده مسلح شدن بستر رودخانه
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل تحليلي
مقاله انتقال رسوب
مقاله مسلح شدن
مقاله عمق فرسايش
مقاله دانه بندي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خضريان مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: مجدزاده طباطبايي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي ندوشني سيدسعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فرسايش گزينشي ذرات در بستر رودخانه هاي آبرفتي، اغلب منجر به پيدايش لايه اي زبر بر روي بستر رودخانه هاي شني مي شود. اين پديده اغلب در بازه هايي که ورودي رسوبات در بالادست کاهش مي يابد اتفاق مي افتد. لايه ي زبر سطحي بوجود آمده، لايه مسلح ناميده مي شود. تشکيل لايه مسلح بر روي بستر رودخانه فرسايش ذرات از بستر را متوقف مي سازد. در اغلب موارد براي شبيه سازي اين پديده از مدل هاي عددي استفاده مي شود. کاربرد اين مدل ها در برخي موارد پيچيده است. در اين مقاله مدلي با پايه ي تحليلي گسترش داده شده است. اين مدلي يک بعدي و يک لايه است و پارامتر هاي مختلف موثر در پديده مسلح شدن را مورد بررسي قرار مي دهد. در نهايت اين مدل قابليت پيش بيني عمق فرسايش تا رسيدن به لايه مسلح و توزيع دانه بندي لايه مسلح را دارا است. معادلات ديفرانسيل حاکم بر پديده مسلح شدن به صورت تحليلي در هر گام زماني حل شده اند. گام هاي زماني به قدر کافي کوچک انتخاب شده اند که بتوان معادلات را به صورت تحليلي براي جريان يکنواخت حل کرد. نتايج پيش بيني شده توسط مدل با نتايج آزمايشگاهي و مدل هاي عددي مقايسه شد. نتايج نشان داد مدل از قابليت خوبي در شبيه سازي پديده مسلح شدن برخوردار است.