مقاله شبيه سازي تراک در مواد شديدالانفجار با استفاده از مدل WK که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در مواد پرانرژي از صفحه ۱۱ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: شبيه سازي تراک در مواد شديدالانفجار با استفاده از مدل WK
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مواد شديدالانفجار
مقاله تراک غيرايده آل
مقاله مدل سازي تراک
مقاله تراک خميده
مقاله مدلWK
مقاله تئوري CJ
مقاله قانون مخلوط

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امامي کوپايي سبحان
جناب آقای / سرکار خانم: مظاهري كيومرث
جناب آقای / سرکار خانم: سوري حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در تحقيق حاضر انتشار موج تراک در مواد شديد الانفجار ايده آل و غيرايده آل مورد بررسي و مقايسه قرار گرفته است. براي اين منظور يک کد کامپيوتري تهيه شده است که از مدل ارايه شده توسط وود و کرک وود (مدل(WK، که براي تراک خود اتکا با انحناي کم جبهه جواب هاي مناسبي به دست مي دهد، استفاده مي کند. با استفاده از اين مدل، مي توان رابطه بين سرعت انتشار تراک و شعاع انحناي تراک خميده را که در عمل مشاهده مي شود با دقت نسبتا خوبي به دست آورد. در اين تحقيق به ضعف تئوري چاپمن – ژوگت (CJ) در پيش بيني سرعت انتشار تراک در مواد منفجره غيرايده آل اشاره و با به کارگيري تئوري WK اين ضعف تا حدودي بر طرف شده است. مقايسه نتايج به دست آمده از اين مدل با نتايج تجربي، نشان از دقت نسبتا خوب اين مدل در شبيه سازي انتشار تراک در مواد منفجره غيرايده آل مخصوصا در انحناهاي کم دارد. مطالعه حاضر نشان مي دهد که دقت معادلات حالت و نرخ سوزش به کار گرفته شده، نحوه کاليبره کردن آنها و همچنين نزديکي قوانين مخلوط انتخابي به فيزيک مساله مورد مطالعه نيز در دقت نتايج تاثيرگذار مي باشد.