مقاله شبيه سازي تنش هاي باقيمانده و اعوجاج استوانه هاي فولادي در عمليات حرارتي سخت کاري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در فرآيندهاي نوين در مهندسي مواد (مهندسي مواد مجلسي) از صفحه ۶۳ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: شبيه سازي تنش هاي باقيمانده و اعوجاج استوانه هاي فولادي در عمليات حرارتي سخت کاري
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عمليات حرارتي
مقاله شبيه سازي
مقاله اعوجاج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خرمي راد محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: ابوطالبي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي محمدتقي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عمليات حرارتي يکي از فرآيندهاي تمام کاري قطعات فولادي و چدني است که تاثير قابل ملاحظه اي بر خواص نهايي محصول دارد. از مهمترين عيوب ناشي در عمليات حرارتي تنش هاي حرارتي ايجاد شده در حين فرآيند مي باشد که تاثير منفي بر تلرانس ابعادي داشته و در صورت عدم کنترل مي تواند باعث ايجاد ترک و اعوجاج در نمونه گردد. شبيه سازي انتقال حرارت و آناليز تنش هاي ايجاد شده در ضمن عمليات حرارتي، به عنوان يک ابزار توانمند مي تواند در بهينه سازي شرايط عمليات حرارتي جهت کنترل عيوب مربوطه کمک نمايد. لذا تحقيق حاضر با هدف مدل سازي انتقال حرارت و بررسي اعوجاج و تنش هاي ايجاد شده در نمونه هاي سيلندر فولادي انجام گرديده است.
در اين پژوهش ضمن توسعه يک مدل سه بعدي انتقال حرارت و آناليز تنش براي استوانه فولادي کربني ساده با ترکيب معين با استفاده از نرم افزار ABAQUS و مقايسه نتايج به دست آمده با مدل حاضر با نتايج موجود در منابع، تاثير ابعاد نمونه بر عيوب ناشي از فرآيند، مورد بررسي قرار مي گيرد.