مقاله شبيه سازي جابه جايي امتزاجي با استفاده از مدل شبكه فضاهاي خالي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در شيمي و مهندسي شيمي ايران از صفحه ۳۵ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: شبيه سازي جابه جايي امتزاجي با استفاده از مدل شبكه فضاهاي خالي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جابه جايي امتزاجي
مقاله شبكه فضاهاي خالي
مقاله مدلسازي
مقاله شبيه سازي
مقاله ضريب پخش
مقاله زمان اولين خروج
مقاله ضريب بازيافت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حكمت زاده مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: دادور ميترا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي بررسي جابجايي امتزاجي در محيط متخلخل و شناخت تاثير ناهمگوني هاي محيط بر اين جابجايي استفاده از مدلهاي شبكه اي ضروري مي باشد. هدف اين مقاله دستيابي به الگوي جريان و بررسي تاثير پارامترهاي مختلف نظير سرعت، ويسكوزيته سيال و ساختار محيط متخلخل بر تشكيل جريان انگشتي در فرآيند جابجايي امتزاجي مي باشد. براي شبيه سازي از يك شبكه دو بعدي از گلوها و گره ها به عنوان مدلي از محيط متخلخل استفاده شده و اندازه شعاع گلوها از يك تابع توزيع به دست آمده است. در اين مدل سازي، توزيع غلظت در شبكه از حل همزمان معادلات فشار و جابجايي – نفوذ براي غلظت در گلوها و گره ها، براي شرايط امتزاجي از نوع تماس نخست، محاسبه مي شود. نتيجه هاي اين مدل نشان مي دهد كه با بزرگتر شدن اندازه گلوها ضريب بازيافت افزايش مي يابد. همچنين افزايش جزء گلوهاي بسته كه موجب ناهمگني شبكه مي شود، ضريب بازيافت شبكه را كاهش مي دهد. همچنين بر اساس نتيجه هاي به دست آمده ضريب پخش طولي در شبكه با بزرگ شدن اندازه شبكه به آرامي افزايش مي يابد.