مقاله شبيه سازي جريان آرام و مغشوش سيال حول دسته لوله ها و اثر عدد رينولدز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مهندسي مكانيك مجلسي از صفحه ۵۷ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: شبيه سازي جريان آرام و مغشوش سيال حول دسته لوله ها و اثر عدد رينولدز
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جريان آرام و مغشوش سيال
مقاله شبيه سازي
مقاله دسته لوله ها
مقاله برنامه نويسي موازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طالبي منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
وقتي جريان سيال از روي دسته لوله ها عبور مي کند انرژي سيال به لوله ها انتقال پيدا مي کند. نيروهاي وارد شده به لوله ها از طرف سيال يکي از مهمترين مسايلي است که در دسته لوله ها وجود دارد. اين مساله باعث ايجاد مشکلات فراوان در سيستمهايي که شامل دسته لوله ها هستند، مي شود. در کار حاضر ابتدا براي چک کردن برنامه و روش حل ابتدا جريان آرام حول يک استوانه داخل کانال بررسي مي شود. اين مساله در دو عدد رينولدز ۲۰ (جريان دايم) و ۱۰۰ (جريان غير دايم و پريوديک) حل شده است. استوانه در مرکز کانال قرار ندارد. بنابراين وجود خارج از مرکزيت باعث مي شود که نيروي ليفت وارد شده به استوانه از طرف سيال مخالف صفر شود. در ادامه جريان حول يک دسته لوله با بيست و چهار لوله بررسي مي شود. تعداد شش رديف لوله در جهت جريان که در هر رديف چهار لوله قرار دارد. اين مساله در عدد رينولدز ۵۰ تا ۴۰۰۰۰ بررسي مي شود و پروفيل هاي سرعت و فشار و الگوي جريان رسم مي شود. در انتها جريان مغشوش حول يک دسته لوله با اعمال شرايط مرزي خاص و با استفاده از روش اديهاي بزرگ و برنامه نويسي موازي بررسي مي شود. با انتخاب يک يا دو رديف لوله و اعمال شرايط مرزي خاص، جريان روي دسته لوله اي با آرايش مستطيلي شبيه سازي خواهد شد. با حل جريان سيال و بدست آوردن پارامترهاي جريان، ميدان سرعت و همچنين نيروهاي اعمال شده به لوله ها و تغييرات آنها بررسي شده است. نتايج حاصل، ضمن تطابق با نتايج تجربي جهت مطالعه و طراحي سيستم هاي شامل دسته لوله کاربرد فراوان دارد.