مقاله شبيه سازي ديناميکي سامانه دوار پيوسته داراي ترک فعال با استفاده از روش سري هاي ريتز و حل متوازن بالانس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مهندسي هوانوردي از صفحه ۵۵ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: شبيه سازي ديناميکي سامانه دوار پيوسته داراي ترک فعال با استفاده از روش سري هاي ريتز و حل متوازن بالانس
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله محور ترک دار
مقاله سري هاي ريتز
مقاله مکانيک شکست کشسان خطي
مقاله رفتار پارامتريک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهالوهوره حسن
جناب آقای / سرکار خانم: احمديان حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رفتار ديناميکي يک روتور تحت تحريک نيروهاي نامتوازن و وزن شبيه سازي شده است. محور با استفاده از قطعات تير تيموشنکو که بر روي دو ياتاقان ويسکو الاستيک قرار دارد مدل شده و دو ديسک متصل به آن به صورت جسم صلب با اتصال نقطه اي در نظر گرفته شده است. يک ترک فعال در محور در نظر گرفته شده است که منجر به رفتار پارامتريک سامانه مي شود. مدل با استفاده از روش هاي انرژي و به کارگيري سري هاي ريتز به طوريکه بتواند اثرات ترک را دربر گيرد، ساخته شده است. اثر ترک در نقش يک زيرسازه در نظر گرفته شده است که دو قطعه محور را به هم متصل مي کند. پاسخ سامانه کامل با استفاده از روش هارمونيک بالانس به دست آمده است. پاسخ محاسبه شده براي سامانه شامل نمودارهاي راه اندازي روتور و پاسخ زماني مي باشد. نتايج به دست آمده با استفاده از اين روش با نتايج حاصل از روش اجزاي محدود مقايسه شد و تطابق خوبي مشاهده شد.