مقاله شبيه سازي ديناميک مولکولي ذوب آلياژ منظم و نامنظم Ag-Au که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در فرآيندهاي نوين در مهندسي مواد (مهندسي مواد مجلسي) از صفحه ۱۱ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: شبيه سازي ديناميک مولکولي ذوب آلياژ منظم و نامنظم Ag-Au
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبيه سازي ديناميک مولکولي
مقاله آلياژAg-Au
مقاله خواص گرمايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهري ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: داوودي جمال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فرآيند ذوب آلياژ نامنظم Ag-X%Au و آلياژهاي دوتايي منظم Ag3Au و Au3Ag در مقياس اتمي با روش شبيه سازي ديناميک مولکولي در اين کار پژوهشي مورد بررسي قرار گرفته است. اين شبيه سازي در هنگرد کانونيک (NPT) انجام شده است. براي محاسبه انرژي برهمکنشي و نيروي وارد بر ذرات طلا و نقره از پتانسيل ساتن- چن کوانتومي و براي حل معادلات ديفرانسيل جفت شده بين ذرات و محاسبه مسيرهاي فضاي فاز از روش سرعت ورله استفاده کرده ايم. با اين تكنيك تغييرات دماي ذوب آلياژ با تغيير درصد اتمهاي طلا بررسي شد. علاوه بر آن كميت هاي انرژي بستگي، گرماي نهان ذوب، ضريب انبساط حجمي، ظرفيت گرمايي ويژه در فشار ثابت، چگالي و پارامتر نظم براي آلياژهاي دوتايي منظمAg3Au ،  Au3Agو فلزات طلا، نقره و آلياژهاي نامنظم Ag-X%Au با درصدهاي مختلف طلا در دماهاي مختلف محاسبه گرديد. نتايج حاصل از شبيه سازي با نتايج تجربي قابل دسترس توافق خوبي دارند.