مقاله شبيه سازي شكل دهي انفجاري ورق از جنس آلياژ آلومينيوم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فرآيندهاي نوين ساخت و توليد از صفحه ۲۷ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: شبيه سازي شكل دهي انفجاري ورق از جنس آلياژ آلومينيوم
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شكل دهي انفجاري
مقاله ورق آلياژ آلومينيوم
مقاله سرعت تغيير شكل
مقاله شكل دهي با قالب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ظهور مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سالهاي اخير ورق هاي آلياژ آلومينيوم در صنعت خودروسازي كاربرد وي‍ژه اي پيدا كرده اند. شكل دهي اين مواد با روش هاي استاتيكي مانند هيدروفرمينگ و پرس بسيار مشكل است چرا كه اين ورق ها محدوده پلاستيك پيش از پارگي كمتري نسبت به ورق هاي فولادي معمول دارند. در اين پژوهش شكل دهي آزاد آلياژ آلومينيوم به عنوان مطالعه پايه اي بررسي شده است كه با استفاده از موج شوك حاصل از انفجار در زير آب و ماده منفجره SEP و تغيير پارامتر ضخامت ورق انجام مي شود. جهت معتبرسازي تحليل عددي نرم افزار  DYNA LSيكي از اين ضخامت ها با نتايج بدست آمده در مقالات معتبر مقايسه شده كه همخواني مناسبي دارد و مي توان از آن جهت اعتبار بخشي به آناليز انجام شده و نتايج حاصل كمك گرفت.