مقاله شبيه سازي عددي الگوي جريان جتي متقارن در سيستم هاي مايع-مايع از يک نازل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در شيمي و مهندسي شيمي ايران از صفحه ۲۵ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: شبيه سازي عددي الگوي جريان جتي متقارن در سيستم هاي مايع-مايع از يک نازل
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جت هاي متقارن مايع – مايع
مقاله دو فازي
مقاله CFD
مقاله روش VOF
مقاله سطح آزاد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معماري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: باستاني داريوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله به بررسي عددي هيدروديناميك جت هاي متقارن مايع – مايع پرداخته شده است. روش VOF و نحوه انجام محاسبات عددي براي تشريح پديده جت متقارن و معادلات بدون بعد حاکم بر پديده بيان شده است. نتيجه هاي آزمايشگاهي به دست آمده براي دو سيستم استاندارد مايع – مايع، آب – تولوئن و آب – بوتانول توسط شبيه سازي انجام شده مورد تاييد قرار گرفته است و در نهايت تاثير اعداد بدون بعد حاکم بر سيستم هاي دو فازي از قبيل عدد رينولدز، عدد فرود، عدد وبر، نسبت دانسيته دو فاز و نسبت ويسکوزيته دو فاز بر روي پارامترهاي هيدروديناميکي جت متقارن مايع-مايع از قبيل طول بدون بعد جت ، قطر بدون بعد جت و قطر قطره هاي بدون بعد حاصل از جت متقارن مورد مطالعه قرار گرفته است.