مقاله شبيه سازي عددي بالاروي امواج بلند با استفاده از رهيافت نگاشت به فضاي محاسباتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در مهندسي منابع آب از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: شبيه سازي عددي بالاروي امواج بلند با استفاده از رهيافت نگاشت به فضاي محاسباتي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله معادلات غير خطي آب کم عمق
مقاله مرز متحرک
مقاله تبديل لاگرانژي – اويلري
مقاله موج منفرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي علي
جناب آقای / سرکار خانم: طالب بيدختي ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از ديدگاه شبيه سازي عددي، بالاروي و به دنبال آن پايين آمدن امواج بر روي ساحل، در محدوده مسايل با مرز متحرک مي گنجد. با توجه به اين در اين نوع مسايل، طول ناحيه حل با زمان تغيير مي کند، اعمال صحيح شرايط مرزي در هر گام زماني مستلزم تعيين مرز متحرک است. در مطالعه حاضر، معادلات غير خطي آب کم عمق به همراه شرايط مرزي آن، با استفاده از يک نگاشت هندسي از فضاي فيزيکي (واقعي) به فضايي محاسباتي منتقل مي گردند، بطوري در فضاي جديد، طول ناحيه حل در خلال فرايند بالا – پايين روي موج بدون تغيير باقي مي ماند و مرز متحرک به مرزي ثابت تبديل مي گردد. معادلات حاکمه که پس از اعمال نگاشت، عبارتهاي غيرخطي جديدي در آنها پديدار مي شود، با استفاده از الگوي تفاضل محدود دو مرحله اي ريچماير – لکس – وندروف گسسته سازي شده و با اعمال شرايط مناسب مرزي حل مي گردند. براي اين منظور برنامه اي در محيط فرترن۹۰ نوشته شده است. در انتها، مقايسه اي بين نتايج حاصل از اين شبيه عددي با داده هاي موجود آزمايشگاهي ارايه مي گردد.