مقاله شبيه سازي عددي تاثير صفحات مستغرق بر جريان ثانويه در قوس ۱۸۰ درجه در مقابل دهانه آبگير جانبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهش هاي حفاظت آب و خاك (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۱۷ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: شبيه سازي عددي تاثير صفحات مستغرق بر جريان ثانويه در قوس ۱۸۰ درجه در مقابل دهانه آبگير جانبي
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صفحات مستغرق
مقاله قوس ۱۸۰ درجه
مقاله قدرت جريان ثانويه
مقاله آبگير

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رستم آبادي معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي نيشابوري سيدعلي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: منتصري حسين
جناب آقای / سرکار خانم: پيرستاني محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
صفحات مستغرق سازه هايي مي باشند که در کف رودخانه با زاويه اي نسبت به جريان اصلي نصب مي شوند. عملکرد اصلي اين صفحه ها ايجاد جريان ثانويه است. سيستم صفحه ها مي تواند در انتقال رسوبات از مقابل دهانه آبگير به کار رود. مطالعه تاثير استفاده از صفحات مستغرق بر قدرت جريان ثانويه در قوس و احتمال انحراف جريان هاي پر رسوب نزديک کف از اهداف اصلي اين پژوهش مي باشد. شبيه سازي شامل دو حالت وجود صفحات مستغرق در مقابل دهانه آبگير و بدون صفحات است. به اين منظور معادله هاي سه بعدي ناوير استوکس براي جريان آشفته در آبگيري جانبي از کانال قوسي ۱۸۰ درجه با روش عددي حل شده و حل معادله ها با استفاده از نرم افزار Fluent صورت گرفته و نتايج به دست آمده از مدل سازي در هر دو حالت با نتايج آزمايشگاهي موجود صحت سنجي شده است. نتايج مدل سازي نشان مي دهد که جريان ثانويه حول صفحات مستغرق در جهت جريان ثانويه اصلي در قوس مي باشد، بنابراين با تشديد قدرت جريان ثانويه در مقابل دهانه آبگير، در انحراف جريان هاي پر رسوب نزديک کف از مقابل دهانه آبگير و انحراف بيشتر جريان هاي سطحي به سمت آبگير موثر است. به اين ترتيب آبگيري بيشتر از جريان سطحي با مقدار رسوب کمتر فراهم خواهد شد. ناحيه جدايي جريان در لبه داخلي قوس در مقابل دهانه آبگير عريض تر شده و صفحات از تشکيل ناحيه سکون زيني در پايين دست آبگير و جريان هاي برگشتي به سمت آبگير جلوگيري کرده، از اين رو رسوب کمتري وارد آبگير خواهد شد.