مقاله شبيه سازي عددي جريان ابرصوتي حول بدنه هاي سرپخ و باريک نوک تيز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مكانيك هوا فضا از صفحه ۱۱ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: شبيه سازي عددي جريان ابرصوتي حول بدنه هاي سرپخ و باريک نوک تيز
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پديده هاي آئروترموديناميکي
مقاله جريان ابرصوتي
مقاله لايه شوک
مقاله لايه مرزي تراکم پذير

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طربي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: طيبي رهني محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، شبيه سازي جريان ابرصوتي حول دماغه با حل معادلات ناوير-استوکس به صورت عددي انجام گرفته است. با توجه به اينکه حل اين معادلات به فرم کامل به حافظه و زمان زياد رايانه نياز دارد، در بيشتر موارد از فرم ساده شده آنها استفاده مي شود. در اين بررسي، محاسبه مشخصات جريان ابرصوتي، همچون گرمايش آيروديناميکي و اصطکاک پوسته اي سطح حول بدنه هاي سرپخ و نوک تيز، به وسيله حل کامل معادلات لايه مرزي تراکم پذير در رژيم هاي آرام، گذرا و آشفته انجام شده است. تعيين ميزان گرمايش حرارتي اعمالي روي سطح به واسطه حل کامل ميدان هاي جريان غيرلزج و لزج بعد از موج ضربه اي جلو دماغه جسم امکان پذير است. ابتدا، جريان غير لزج در لايه شوک حول جسم حل شده و سپس با استفاده از نتايج آن خواص لبه لايه مرزي و همچنين خطوط جريان روي سطح محاسبه شده است. براي حل معادلات متوسط گيري شده، مدل هاي آشفتگي دولايه اي به کار رفته است. معادلات به وسيله تبديل لوي-ليز به مختصات شامل خطوط جريان منتقل شده و سپس با توجه به طبيعت سهموي آنان به صورت قدم به قدم حل شده اند. حل عددي معادلات به روش تفاضل محدود سه نقطه اي ضمني انجام گرفته است. نتايج حاصل از شبيه سازي عددي با نتايج تجربي و عددي ديگران مورد مقايسه قرار گرفته که تطابق خوبي را نشان مي دهند.