مقاله شبيه سازي عددي متغيرهاي موثر بر پايداري احتراق مخلوط استوکيومتريک پيش اختلاط متان-هوا در يک محفظه احتراق ميکرو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در سوخت و احتراق از صفحه ۳۱ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: شبيه سازي عددي متغيرهاي موثر بر پايداري احتراق مخلوط استوکيومتريک پيش اختلاط متان-هوا در يک محفظه احتراق ميکرو
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله محفظه احتراق ميکرو
مقاله پيش اختلاط
مقاله متان
مقاله هوا
مقاله پايداري شعله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زروندي جلال
جناب آقای / سرکار خانم: تابع جماعت صادق
جناب آقای / سرکار خانم: بيگ محمدي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مطالعه حاضر مدلسازي عددي احتراق جريان کاملا آرام، استوکيومتريک پيش اختلاط متان-هوا در يک محفظه احتراق دو بعدي در ابعاد ميکرو بررسي شده است. هدف از اين مطالعه بررسي چگونگي وقوع، پديده شناسي و متغيرهاي موثر از قبيل پايداري شعله بر نحوه احتراق در تجهيزات MEMS جهت توليد انرژي يا نيروي پيشران در ابعاد کوچک جهت کاربردهاي هوافضايي براي اکتشافات فضايي است. نتايج به دست آمده از اين مطالعه نشان مي دهند که پايداري شعله در داخل يک محفظه احتراق ميکرو به مقدار زيادي به مقادير ضخامت ديواره محفظه احتراق و ضريب رسانايي گرمايي ديواره، عرض (ارتفاع) محفظه احتراق، ضريب انتقال گرماي جابه جايي بين ديواره بيروني محفظه احتراق و محيط اطراف و سرعت ورودي مواد واکنش دهنده پيش مخلوط وابسته است.