مقاله شبيه سازي فرآيند فرزکاري در عمليات خشن تراشي پره هاي کمپرسور موتورهاي هوايي با استفاده از روش المان محدود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مهندسي هوانوردي از صفحه ۴۷ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: شبيه سازي فرآيند فرزکاري در عمليات خشن تراشي پره هاي کمپرسور موتورهاي هوايي با استفاده از روش المان محدود
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پيش بال
مقاله بال مثلثي
مقاله زاويه پسگرايي پيش بال
مقاله توزيع فشار
مقاله آزمايش تونل باد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي نصرآبادي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: معتكف ايماني بهنام
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: چراغي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در فرآيند فرزکاري سرعت بالا پيش بيني دقيق نيروهاي برشي براي انتخاب بهينه فرز انگشتي و ماشين هاي ابزار از اهميت زيادي برخوردار است. با توجه به اينكه ماشينکاري پره هاي كوتاه به کمک فقط يک عمل خشن کاري و يک عمل پرداختکاري ميسر است افزايش راندمان ماشينکاري در طي خشن کاري و نيمه پرداخت کاري حايز اهميت است. در مرحله خشن كاري نرخ باربرداري عامل مهمي است که با شبيه سازي فرآيند فرزکاري مي توان مقدار بهينه آن را قبل از انجام ماشينکاري مشخص نمود. در اين تحقيق ابتدا ابعاد براده در حال ماشينكاري با استفاده از يك نرم افزار شبيه ساز سه بعدي تخمين زده شده است. در ادامه با استفاده از آزمايش هاي شيار تراشي ثابت هاي برشي قطعه کار محاسبه شده و ماتريس هاي جرم، سختي و استهلاک با استفاده از تحليل المان محدود، به دست آمده است. در نهايت مدلسازي و شبيه سازي ديناميکي نيروهاي برشي انجام گرفته و اثر عمق برش تعيين و قبل از هر گونه عمليات ماشينکاري شرايط براده برداري پيش بيني شده است. توسط آزمايشات فرزکاري نتايج حاصل از شبيه سازي بررسي شده و مورد تاييد قرار گرفته است.