مقاله شبيه سازي فرايند ساخت پولتروژن کامپوزيت شيشه – پلي استر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۸۹ در علوم و تكنولوژي پليمر (فارسي) از صفحه ۳۲۳ تا ۳۳۳ منتشر شده است.
نام: شبيه سازي فرايند ساخت پولتروژن کامپوزيت شيشه – پلي استر
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبيه سازي
مقاله پولتروژن
مقاله کامپوزيت شيشه- پلي استر
مقاله فرايند ساخت
مقاله رزين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهردادشكريه محمود
جناب آقای / سرکار خانم: اشكان محمود اقدمي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش، فرايند پخت رزين به دو بخش مايع و ژل – جامد تقسيم شده است. خصوصيات فيزيکي رزين شامل ظرفيت گرمايي ويژه، ويسکوزيته و ضريب انتقال حرارت با تغيير دما و افزايش درجه پخت رزين (α) تغيير مي کنند. در هر يک از اين دو فاز مايع و ژل – جامد، بعضي از اين خصوصيات فيزيکي نقش تعيين کننده اي در انتقال گرما و نتايج حاصل از شبيه سازي دارند. موضوع مهم ديگر، مقدار گرماي آزاد شده طي پخت رزين است که بستگي به دماي مطلق رزين دارد و باعث افزايش سرعت پخت رزين مي شود. مقدار گرماي آزاد شده طي پخت با استفاده از DSC ديناميک به دست آمد. در مدل سازي انجام شده تمام خصوصيات فيزيکي و مقدار گرماي آزاد شده به عنوان تابعي از دماي مطلق رزين و درجه پخت رزين درنظر گرفته شده است. با استفاده از يک کد ديناميکي تمام اين خواص در هر بازه زماني تغيير کرده و خواص جديدي جاي گزين آنها مي شود. مهم ترين عامل در شبيه سازي فرايند پخت رزين تعيين مقدار درجه پخت است که در محاسبه گرانروي رزين در حال پخت به کار مي رود و تنها پارامتر تعيين کننده اتمام پخت رزين و پايان شبيه سازي است. شبيه سازي به روش اجزاي محدود فرايند پولتروژن با در نظر گرفتن هزاران الياف به قطر μm 7 در محيط رزيني به قطر چند ساتني متر امري بسيار دشوار است. ولي، با توجه به اينکه الياف طي پخت تغييري نکرده و تنها بر انتقال گرماي رزين و زمان پخت اثر مي گذارند، بنابراين در اين پژوهش به جاي ترکيب رزين و الياف و با توجه به نوع رزين، نوع الياف و نسبت حجمي الياف ماده معادل و همگني ارائه شده که همان نتايج حاصل از ترکيب رزين و الياف را مي دهد.